Zoznam značiek

1

A

AEG
AFK
AKA

B

BSK

C

D

DIV

E

ECG
EIO
ETA
EUP
EWT

F

FAM
FIF

G

H

I

ITO
ITT

K

K&M

L

LCE
LEO
LIV
LUX

M

MBO
MIA
MKM
MPM

N

O

O01
OBH

P

Q

R

S

SMC

T

TMB

U

UPO

V

VAX

W

X

XY

Z

Z11