Z čoho sa vyrábajú papierové vrecká

Papierove vrecká sa vyrábajú zo suroviny rôznych papierových zmesí . Zloženie buničiny môže byť z mäkkého ako aj tvrdého dreva, alebo priadnych rastlín i minerálnych vlákien. Filtračný papier môže tiež byť upravovaný činidlami alebo impregnáciou na získanie správnych vlastnosti. Pri papieri výužívame dva mechanizmy filtrácie : objemovú a povrchovú. Kým v objemovej filtrácii sú častice chytené vo veľkom množstve na filtračnom papieri, povrchová filtrácia zachytáva čiastočky na povrchu papiera.  Tým sa získa špeciálny filtračný papier s vysokou účinnosťou absorpcie prachu s certifikáciou ISO 9001. Vrecká sa skladajú z jednej, dvoch alebo troch vrstiev papiera, presne ich dimenzujeme  podľa výkonu vysávačov.  Doporučujeme papierové filtračné vrecká používať do vysávačov s výkonom do 1700 W. Prečo ? Lebo tento papier je tak hustý (Obr. 2,) a pri zapnutí výkonovo silnejšieho vysávača može dojst k pretrhnutiu vrecka silným podtlakom vytvoreným vo vnútri vysávača bez ohľadu na zloženie papiera.

Porovnanie vlákien obyčajného (obr.1) a filtračného papiera  (obr.2)